Ważne informacje

Zanim wyjedziesz, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami, aby być na bieżąco.

* Zbiórka na lotnisku (stanowisko organizatora) odbywa się 2 godziny przed wylotem. 

* Bilety lotnicze rozdawane są na lotnisku przez przedstawiciela Organizatora. 

Bilet lotniczy obejmuje przelot tam i z powrotem. Bilet należy zachować na drogę powrotną. 

* Limity bagażu w samolotach należy każdorazowo potwierdzić u organizatora. Za każdy kg bagażu powyżej limitu pasażer musi uiścić dodatkową opłatę. 

* Ze względów bezpieczeństwa bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska w porcie wylotowym na obecność przedmiotów niebezpiecznych takich jak: noże, nożyczki, scyzoryki, pilniczki do paznokci. Aby uniknąć zarekwirowania tego typu przedmiotów zalecamy umieszczenie ich w bagażu głównym.

* Od dnia 06.11.2006 r. na lotniskach Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii i Szwajcarii obowiązują nowe zasady ochrony, ograniczające ilość płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Płyny przewożone w bagażu osobistym (zabieranym do kabiny pasażerskiej) powinny znajdować się w pojemnikach nie większych niż 100 ml każdy oraz winny być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej 1 l. Torby powinny być dostępne w portach lotniczych. Osobnej kontroli poddane zostaną również okrycia wierzchnie pasażerów, komputery przenośne i inne większe urządzenia elektryczne zabierane do kabiny pasażerskiej. Bez zmian pozostają zasady dotyczące przewozu substancji płynnych w tzw. bagażu rejestrowanym (przewożonym w bagażniku). Nie zmieniają się również zasady dotyczące przewozu w bagażu kabinowym lekarstw i innych środków medycznych, a także pokarmów dla dzieci.

* Zgodnie z regulaminami przewozu, lekarstwa, okulary optyczne i klucze powinny być przewożone w bagażu podręcznym.

* W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie, przed opuszczeniem portu lotniczego poinformować władze lotniska oraz wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Władze lotniska przygotują odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie. Tylko dokument pisemny, potwierdzony przez odpowiednie władze lotniska jest podstawą roszczeń o odszkodowanie wobec linii lotniczej lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego.

* W trakcie przelotu nie towarzyszy grupie pilot. Po odprawie celnej w kraju docelowym powita turystów przedstawiciel Organizatora i skieruje do odpowiednich autokarów.

* Transfery na/z lotnisk odbywają się pojazdami klasy turystycznej. Rodzaj pojazdu zależny jest od liczby Klientów. Pojazdy oznakowane są logotypem Organizatora umieszczonym na przedniej szybie. Listę osób korzystających z transferu posiada kierowca.

* Lista uczestników przejazdu sporządzana jest według daty zawarcia umowy z Organizatorem i w tym porządku Klienci wchodzą do autokaru.

* Dla osób wsiadających na trasie przejazdu pilot rezerwuje miejsca, wybierając pierwsze wolne. 

* W trakcie przejazdu autokarem organizowane są postoje, zazwyczaj w zajazdach z barem i toaletą (jeśli jest to możliwe).

* Ze względu na małą pojemność oraz trudności z opróżnianiem zbiornika gromadzącego nieczystości w autokarze, zaleca się korzystanie z toalety jedynie w sytuacjach awaryjnych.

* Palenie tytoniu w autokarze jest zabronione.

* W opisach obiektów zamieszczonych w katalogu Organizator podaje ich kategoryzację zgodnie z przepisami kraju pobytu (zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity z 2004 r. Dz.U nr 223, poz. 2268, z późniejszymi zmianami).

* W związku z trwającym przystosowaniem miejscowych przepisów do wymogów UE, kategoryzacja obiektów hotelowych w Grecji i na Cyprze nie jest jednolita. Część obiektów posiada kategorię nadaną wg 5-stopniowej skali gwiazdkowej, część w skali kluczowej lub w 3-stopniowej skali literowej (najwyższą kategorią jest A).

* Apartamenty, zwane inaczej mieszkaniami wakacyjnymi składają się z jednego, dwóch lub więcej pomieszczeń z aneksem kuchennym i łazienką.

* Aneksy kuchenne w apartamentach (nie dot. hoteli) wyposażone są w podstawowe sprzęty, umożliwiające przygotowanie posiłków we własnym zakresie. Nie są wyposażone w środki czystości.

* W apartamentach są kołdry i poduszki oraz bielizna pościelowa, chyba, że oferta przewiduje inaczej.

* Apartamenty nie są wyposażone w ręczniki i środki higieny osobistej, chyba że opisy w katalogu stanowią inaczej.

* Dzieci w apartamentach traktowane są jak osoby dorosłe.

* Apartamenty oddawane są do użytku posprzątane. Przed opuszczeniem apartamentu (nawet w przypadku gdy na miejscu pobierana jest opłata za końcowe sprzątanie) wymagane jest pozostawienie pomieszczeń w takim stanie, w jakim je zastano, tzn. złożona pościel, pozmywane naczynia, wyrzucone śmieci.

* W większości apartamenty nie są sprzątane podczas całego pobytu.

* Pokoje 2-osobowe wyposażone są w dwa pojedyncze łóżka lub jedno łóżko małżeńskie. Łóżka małżeńskie posiadają najczęściej jedną wspólną pościel. Zdarza się, że łóżka, zarówno pojedyncze jak i małżeńskie przymocowane są do podłogi (np. w Grecji, Tunezji).

* Większość obiektów nie posiada pokoi 3-osobowych. Pokoje dla trzech osób tworzone są poprzez dostawienie dodatkowego łóżka do pokoju 2-osobowego. Przez dostawkę rozumie się tapczan, rozkładany fotel lub lekkie składane łóżko. Łóżka dostawiane nie należą do stałego wyposażenia pokoju i mogą nie dorównywać standardem stałym miejscom do spania. Wstawienie dodatkowego miejsca do spania zmniejsza powierzchnię mieszkalną. Specjalne łóżeczka dla małych dzieci nie stanowią oferty Organizatora. Niektóre hotele dysponują łóżeczkami - jednak w ograniczonej ilości i zazwyczaj jednego tylko typu.

* W większości obiektów liczba pokoi 1-osobowych jest ograniczona. Wielkość, wyposażenie i usytuowanie pokoi nie musi być identyczne jak w przypadku pokoi 2-osobowych. Niektóre hotele oddają do wykorzystania jednej osobie pokój 2-osobowy. Szczegółowe informacje na temat pokoi 1-osobowych znajdują się w opisach konkretnych obiektów.

* W krajach południowych woda podgrzewana jest za pomocą baterii słonecznych znajdujących się na dachu budynku. W dni pochmurne może więc brakować ciepłej wody, podczas gdy w dni upalne może się zdarzyć, że w kranie będzie tylko gorąca woda.

* W niektórych krajach mogą występować trudności z zaopatrzeniem w wodę oraz energię elektryczną, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego.

* Rodzaj posiłku określony jest w opisie świadczeń zawartych w cenie imprezy (śniadanie kontynentalne, obiadokolacja serwowana, bufet).

* Śniadanie kontynentalne składa się przeważnie z pieczywa, porcji masła i dżemu oraz kawy lub herbaty.

* Bufet (tzw. szwedzki stół) to wyłożone na stół potrawy, które goście mogą samodzielnie nakładać. Ilość jedzenia nie jest limitowana. W niektórych obiektach, dania gorące podaje obsługa.

* We wszystkich hotelach istnieje zakaz wynoszenia potraw poza teren restauracji.
Napoje do lunchu i obiadokolacji płatne są dodatkowo (także woda).

* Pobyt w hotelach rozpoczyna się obiadokolacją, kończy śniadaniem (chyba że program imprezy przewiduje inaczej).

* Opcja All incusive oznacza możliwość korzystania z jedzenia i picia oferowanego przez hotel w szerszym zakresie niż inni goście, nie posiadający takiej opcji.

* Czas podawania i rodzaj posiłków oraz lokalnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych serwowanych w hotelach jest ściśle określony i zazwyczaj nie obejmuje całego menu oferowanego przez hotel.

* Zakres All inclusive określony został w opisach hoteli oferujących tę opcję. W poszczególnych hotelach opcja All inclusive może występować w kilku wariantach różniących się zakresem świadczeń wliczonych w cenę.

* W przypadku opcji All inclusive, podane przy opisach ofert godziny posiłków mogą ulec zmianie. W trakcie kwaterowania Klienci proszeni są o potwierdzanie godzin i miejsca posiłków w recepcji lub u rezydenta.

* Na terenie obiektów mogą znajdować się bary i restauracje nieobjęte opcją All inclusive.
Darmowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe w systemie All inclusive serwowane są w większości hoteli tylko do godz. 23:00 lub 24:00. Są to wybrane przez hotel gatunki i marki napojów.

* Uczestnicy wyjazdów grupowych objęci są opieką pilota, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg imprezy, realizację programu, zapewnienie opłaconych świadczeń, organizację zwiedzania (w przypadku imprez z programem zwiedzania) oraz pomoc w sytuacjach losowych.

* Uczestnicy imprez pobytowych objęci są opieką rezydenta (nie podróżuje z grupą), który odpowiedzialny jest za zakwaterowanie gości w hotelu, oferowanie imprez fakultatywnych oraz pomoc w sytuacjach losowych.

* Rezydenci są do dyspozycji turystów podczas dyżurów. Informacja o godzinach dyżurów znajduje się we wskazanym przez rezydenta miejscu, najczęściej na tablicy ogłoszeń w hotelu.

* W trakcie pobytu w miejscowości wypoczynkowej organizowane są wycieczki fakultatywne (nie objęte ramowym programem imprezy), obejmujące zwiedzanie najbardziej znanych i interesujących zakątków w danym kraju lub poznanie miejscowych obyczajów.

* Opłaty za imprezy fakultatywne pobiera pilot/rezydent w miejscu pobytu.

* Udział w imprezach fakultatywnych jest dobrowolny. 

* Wycieczki fakultatywne, tak grupowe jak i indywidualne, odbywające zwłaszcza te odbywające się statkami, mogą nie dochodzić do skutku w szczególności z powodu nieodpowiedniej pogody i/lub zbyt małej liczby chętnych.

* Wykwaterowanie z obiektów odbywa się zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opisach obiektów. Jeśli w ofercie nie podano takiej informacji, opuszczenie pokoi odbywa się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Opóźnienie opuszczenia pokoju/apartamentu powoduje opóźnienie w zakwaterowaniu nowych gości. Zazwyczaj wyznaczane jest miejsce, w którym można złożyć bagaż.

* Od 1 maja 2004 r. obywatele RP podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekraczają granicę na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przy wyjazdach do krajów nie należących do UE (również w przypadku przejazdów tranzytowych) obowiązują dotychczasowe przepisy związane z paszportami. Informacje powyższe podaje się za Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl). Sugerujemy jednak podróżowanie z paszportami na dotychczasowych zasadach bez względu na to, do jakiego kraju Państwo wyjeżdżają.

* Wszelkie informacje o obowiązujących przepisach wizowych zawarte w katalogu są informacjami ogólnymi.

* W przypadku wyjazdu do kraju, w którym wymagane są wizy, Klienci zobowiązani są do dostarczenia do biura dokumentów umożliwiających otrzymanie wizy w terminie określonym w ofercie.

* Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.

* W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu poszkodowany obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w miejscu jego zaistnienia przedstawicielowi Organizatora, kierownictwu hotelu, obsłudze środka transportu, policji oraz uzyskać pisemne potwierdzenie wraz z wykazem utraconych przedmiotów i opisem uszkodzeń bagażu. 

* Ze względu na bezpieczeństwo radzimy, aby przedmioty wartościowe, gotówkę oraz dokumenty przechowywać w sejfach, które można wynająć w większości obiektów za dodatkową opłatą. 

* Klient ma obowiązek zgłosić przedstawicielowi Organizatora na piśmie przewóz pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu bagażu, pod rygorem przejęcia na siebie ryzyka ich utraty. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszonego w powyższym trybie bagażu.

Transport

Biuro podroży

Wypożyczalnia

Agencja Reklamowa